Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tel. +358 (0)45 330 1200

Arkisin: 7.00 - 21.00 

Vkl ja pyhäpäivät: 9.00 - 18.00Ajankohtaista

15.10.2019

Ulkona olevia kesälaadun dieseliä sisältäviä säiliöitä puhdistetaan vielä lämpötilojen salliessa Lokakuun loppuun asti.

 

30.9.2019

Tarvitsetko diesel- tai öljysäiliön puhdistusta. Vielä löytyy vapaita aikoja Lokakuun loppupuolelle. Tilaa tästä...

 

10.9.2019

Nyt on mahdollista myös vuokrata polttoaineen kiertohuuhtelulaite käyttöön. Lue lisää...

 

15.7.2019

Kiertohuuhtelu -palvelumme on puhdistanut tänä vuonna jo yli 1.000.000 litraa polttoaineita ja säiliöitä.

 

12.7.2019

Njord AFS-36000Njord AFS-36000Bangladeshin merivoimille 2 kpl Njord AFS-36000 polttoaineen suodatusjärjestelmää puhdistamaan 9 miljoonaa litraa polttoainetta.

  

18.02.2019

NESTE Oyj ja Merina yhteistyöhön: Neste toimittaa osan tarvitsemistamme voitelutuotteiden raaka-aineista sekä voiteluaineita.

 

17.01.2019

ABCON vedenalaisten öljyjärjestelmien vuodonestotuotteet valikoimiimme. Tuotteet sopivat lähes kaikkiin vesialuksissa oleviin propulsiojärjestelmiin. 

  

Asiakasrekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Merina Ay

Ruoksmäentie 2, 24260 Salo.

Puh: 045 330 1200

Sähköposti: info@merina.fi

Y-tunnus: 2073971-8

 

2. Rekisterin nimi

Merina Ay asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvaan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Osana asiakkuuden hoitamista ja hallinnointia rekisteröidylle voidaan lähettää asiakasviestintää,jota voidaan toteuttaa sähköisesti tai paperisena. Esimerkiksi asiakkaille lähetettävät tiedotteet ovat tällaista asiakasviestintää. Merina Ay saattaa käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tiedotteita ja muita tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen sinua palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen sinulta palautetta tuotteista ja palveluista. Merina Ay saattaa ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen sinulle mahdollisista uusista tuotteista tai palveluista.

Henkilötietoja voidaan myös käyttää Merina Ay:n markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin. Rekisteröityjä voidaan myös segmentoida ja profiloida, jotta rekisteröidylle voidaan kohdentaa rekisteröityä kiinnostavaa markkinointia. Profilointi voi perustua esimerkiksi rekisteröidyn ilmoittamiin kiinnostustietoihin tai ostohistoriatietoihin, joita voidaan kerätä tuotekohtaisesti. Lisäksi rekisteritietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä saatetaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia perustietoja ja markkinointiin liittyviä tietoja:

- etu- ja sukunimi

- yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

- asiakkuuden alkamisajankohta

- asiakkaalle kohdistetut kampanjat / tarjoukset

- asiakaspalvelupuheluiden ja sähköpostien keskustelut

 

Merina Ay tuotteita tai palveluita ostaneiden, niistä palautetta antaneiden ja/tai niista reklamaation tehneiden rekisteröityjen tiedot:

- ostohistoria

- laskutusta, toimituksia, palautuksia ja perintää koskevat tiedot (lukuunottamatta pankkitili- tai luottokorttitietoja, elleivät ne ole välttämättömiä maksun palauttamiseksi).

- palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet.

 

Merina Ay:n tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot

- olennaiset tiedot organisaatiosta ja tapahtumaan osallistumisesta.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla asiakas käyttää tuotteitamme ja palvelujamme.

Merina Ay saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen päivityspalveluja, sosiaalisia mediapalveluja tarjoavilta yrityksiltä, julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU.n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Esim. tuomioistuimen tai muun riittävät valtuudet omaavan virallisen elimen voimassaolevasta määräyksestä. Jos siirto EU.n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Merina Ay saattaa jakaa henkilötietojasi fuusion, yritysoston ja yrityksen omaisuuden myynnin yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Tietoja voidaan myös jakaa maksukyvyttömyyden, konkurssin tai selvitystilan yhteydessä, jossa käyttäjän henkilötiedot siirretään toiselle osapuolelle osana menettelyä.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin sisältämät tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.

 

8. Rekiteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kiellon voi tehdä liittyessään asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Merina Ay varmistaa kerättyjen tietojen tietosuojan sähköisin ja hallinnollisin suojatoimin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa sitä Merina Ay:n ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Kaikki Merina Ay:n ja sen alihankkijoiden työntekijät ovat velvollisia käsittelemään työssään näkemiään henkilötietoja luottamuksellisesti. Henkilötietoja sisältävät manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat on suojattu luvattomalta pääsyltä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja sen tulee olla allekirjoitettu.

 

10. Tiedon korjaaminen

Henkilöllä on oikeus kieltää Merina Ay:tä käyttämästä henkilötietojaan suoramarkkinointiin, myyntiin ja markkina- ja mielipidetutkimuksiin sekä oikeus vaatia korjaamaan virheelliset tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

11. Sovellettavan lain valinta ja oikeus esittää kantelu valvontaviranomaiselle ja valvontaviranomaisen yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Jos epäilet tietosuojalainsäädännön rikkomusta, eikä asiaa saada selvitettyä sinun ja Merina Ay.n välisissä neuvotteluissa, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

 

12. Tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Merina Ay voi ajoittain muuttaa kyseistä tietosuojaselostetta sekä muuttaa tai perua eri palvelujen käyttöoikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos tietosuojaselostetta muutetaan olennaisella tavalla, Merina Ay julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta.

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?