Mikä analyysi tulisi valita?

18.03.2022

Öljy analyysi, diesel analyysi

Vaikka analyysitarjonta on laaja ja kattava on usein vaikea päättää mikä on oikea analyysi juuri omiin tarpeisiin. Yritän seuraavassa vähän avata sitä, mitä kukin analyysi kertoo ja mihin tarkoitukseen se on käyttökelpoisin.

Useaan perustarpeeseen riittää hyvin suppeampikin analyysi ja laajempaan on silloin turha tuhlata rahaa. Taasen tietyissä tilanteissa ei kannata tyytyä suppeaan analyysiin, vaan parhaan vastineen ja hyödyn rahoilleen saa, kun valitsee laajan analyysin.

Valitse oikea öljyanalyysi

Lähdetään liikkeelle suppeammista analyyseistä. Nimestä huolimatta ne ovat erittäin käyttökelpoisia todella monessa tilanteessa.

Säännöllinen seuranta: Tässä pika-analyysit ovat omimmillaan. Kun seurataan jonkin laitteen tai järjestelmän öljyssä tai polttoaineessa tapahtuvia muutoksia, ei tarvita kuin yksi tai muutamia mitattavia objekteja joista voidaan tehdä jopa pitkällekin meneviä päätelmiä.

Seurattavia objekteja voivat olla mm. viskositeetin muutokset, hiukkaset eri kokojakaumissa, veden määrä ja -aktiivisuus sekä eristysvakio (dielektrisyys).

Pika-analyysillä voidaan seurata sekä järjestelmässä tapahtuvaa kulumista, että öljyn / polttoaineen kuntoa. Öljystä / polttoaineesta voidaan teettää sitten laajempi analyysi, kun huomataan selkeää muutosta pika-analyysillä saaduissa arvoissa.

Polttoaineissa, kuten diesel, lämmitysöljy ja lentopolttoaine, on suositeltavaa myös teettää säännöllisesti mikrobiviljely tai ainakin silloin, kun hiukkas- tai vesimäärä on huomattavasti kohonnut. Tällöin voidaan jo varhaisessa vaiheessa havaita mikrobinen saastuminen ja puuttua asiaan silloin, kun torjunta on vielä helppoa.

Satunnainen analyysi: Tällä tarkoitetaan analyysejä jotka teetetään silloin, kun jo jotain on tapahtunut tai säännöllisellä analyysillä, joka tehdään esim. kerran vuodessa.

Tällöin on tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sem­paa teettää laajempi analyysi, jossa käydään läpi mm. öljyn / polttoaineen lisäainemuutokset, kunto, kulumahiukkaset, veden määrä, sekoittuneet vierasaineet jne... Laajassa analyysissä erotellaan esim. eri metallilaadut ja näistä voidaan päätellä eri osien kulumisia ja vaurioitumisia. Lisäksi voidaan tehdä mik­ros­koop­pi­tut­ki­mus ku­lu­ma­par­tik­ke­leis­ta, niiden muodosta ja ominaisuuksista, jolloin saadaan jo hyvin tarkka kuva siitä mikä osa on kulunut tai vaurioitunut. Lisäaineanalyysissä selviää hyvin öljyn / polttoaineen kunto.

Myös tällöin on suositeltavaa teettää mikrobiviljely.

Mikä sitten on sinun tarpeisiisi sopiva analyysi? Voit selvittää sen soittamalla: 045 3301200 tai ota yhteyttä.