Analyysit polttoaineille ja öljyille

Jos tarvitset yksittäisiä analyysejä voit tilata ne suoraan kaupasta. Jos tarpeesi on useita analyysejä ja useita kertoja vuodessa tai tarvitset räätälöityjä analyysejä, ota yhteyttä, niin selvitetään tarpeesi ja löydetään oikeat ratkaisut.

Laboratoriomme toteuttaa öljyanalyysit, polt­toai­neanalyysit, voi­te­lu­aineanalyysit ja jääh­dy­tys­ve­sianalyysit.

Ana­lyy­si­tar­jon­tam­me kattaa sup­peam­mis­ta pika-ana­lyy­seis­tä aina lähes kaiken kattaviin laajoihin öl­jy­ana­lyy­sei­hin.

Analyysit

DIESEL ANALYYSI

Pika-analyysi polt­toai­neel­le voidaan suorittaa die­sel­polt­toai­neel­le, polt­to­öl­jyl­le ja len­to­polt­toai­neel­le. Pika-ana­lyy­sil­lä saadaan sel­vi­tet­tyä kaikki tärkeät omi­nai­suu­det polt­toai­neen epä­puh­tauk­sien määrästä, vesi- ja kos­teus­pi­toi­suu­des­ta sekä kel­poi­suu­des­ta käyt­tö­koh­tee­seen­sa. Val­mis­tu­mi­sai­ka n. 2 - 3 työpäivää. Siirry tilaamaan.

Laaja polt­toai­nea­na­lyy­si kertoo kat­ta­vas­ti mm. leimahduspisteen, jähmepisteen, polt­toai­neen seassa olevat vie­ra­sai­neet, lisäaineet, veden ja esim. jääh­dy­tys­nes­teen. Myös bio-osuuden ja FAME:n sel­vit­tä­mi­nen onnistuu. Val­mis­tu­mi­sai­ka n. 7 - 14 työpäivää. Siirry tilaamaan.

ÖLJYANALYYSI

Pika-analyysit öljyille ovat erittäin käyt­tö­kel­poi­sia ja edullisia, kun halutaan tehdä jatkuvaa tren­di­seu­ran­taa öljyn kunnossa ja laitteen vau­rioi­den en­nal­taeh­käi­sys­sä. Pika-ana­lyy­sil­lä saadaan sel­vi­tet­tyä kaikki tärkeät omi­nai­suu­det öljyn epä­puh­tauk­sien määrästä ja kos­teus­pi­toi­suu­des­ta sekä kel­poi­suu­des­ta käyt­tö­koh­tee­seen­sa. Öljyjen pika-analyysi voidaan suorittaa hydrauli- ja vaihteistoöljyille joiden viskositeetti on alle 300 Cst. Val­mis­tu­mi­sai­ka n. 2 - 3 työpäivää. Siirry tilaamaan.

Laaja öl­jy­ana­lyy­si selvittää kat­ta­vas­ti mm. eri ku­lu­ma­hiuk­ka­set ja niiden laadun sekä li­sä­ai­ne­pi­toi­suu­det öljyssä. Laajalla öl­jy­ana­lyy­sil­lä pystytään usein toteamaan eri kom­po­nent­tien kuluminen, jääh­dy­tys­nes­teen tai polt­toai­neen vuo­ta­mi­nen öljyn sekaan. Val­mis­tu­mi­sai­ka n. 7 - 14 työpäivää. Siirry tilaamaan.

MIKROBIVILJELY

Mik­ro­bi­vil­je­ly on suo­si­tel­ta­vaa tehdä diesel- ja len­to­polt­toai­neil­le sekä vaih­teis­to- ja hy­drau­liöl­jyil­le. Mik­ro­bi­kas­vus­to on usein syynä polt­toai­neen heikolle laadulle, kuin myös lietteen (biolima) muo­dos­tuk­sel­le polt­toai­neis­sa ja voi­te­lu­öl­jyis­sä. Tulisi teettää aina polttoaineanalyysin yhteydessä. Val­mis­tu­mi­sai­ka n. 4 - 7 työpäivää. Siirry tilaamaan.

Minkä Analyysin tarvitset?

Teettääkö oikean analyysin valinta vaikeuksia. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: 045 3301200 niin valitaan juuri sinun tarpeisiisi sopiva analyysi.

Voit myös tutustua blogitekstiimme analyysin valinnasta. 

Pyydä lisätietoja tai tarjous analyyseistä alla olevalla lomakkeella.