Huolenpitopalvelu

Huolenpitopalvelu

Kon­sul­toin­ti, kartoitus ja huo­len­pi­to­so­pi­mus

Onko ana­ly­soin­nin tarpeen mää­rit­tä­mi­nen ja sään­nöl­li­nen näyt­teen­ot­to hankalaa?

Tar­vit­taes­sa tulemme pai­kan­pääl­le tutkimaan ­ana­ly­soin­titarpeenne ja mää­rit­te­lem­me eri kohteille omat kriit­ti­syys­luo­kat sekä ­näyt­tee­no­tol­le sopivat sijainnit. Ei ole yh­den­te­ke­vää mistä kohtaa näyte otetaan, vaan sen ratkaisee paljon se, mitä halutaan selvittää ja kuinka kriit­ti­ses­tä kom­po­nen­tis­ta on kyse. Kar­toi­tuk­ses­sa tehdään teille sopiva näyt­teen­ot­to-ohjelma ja rutiinit. 

Huo­len­pi­to­so­pi­muk­sen avulla voitte luovuttaa näyt­tei­den­o­ton vastuun ja käytännön sekä ana­ly­soin­nin ja ra­por­toin­nin meidän har­teil­lem­me. Hoidamme käytännön alusta loppuun ja toi­mi­tam­me teille sovituin sään­nöl­li­sin väliajoin raportit ja tar­vit­taes­sa toi­min­ta­ke­ho­tuk­set.

Huolenpidon sisältö kuten haluatte

Huolenpitosopimus voi sisältää vain teille toimitettavat näytteenottovälineet joiden avulla henkilöstönne ottaa ja toimittaa näytteet meille sovitun aikataulun mukaisesti. Tai laajimmillaan sopimus voi kattaa meidän toimesta suoritetut analyysit, lisäaineistukset, puhdistukset ja raportoinnit automatisoidusti sovitun aikavälin ja tarpeen mukaan. 

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kattamaan diesel- tai polttoöljysäiliöitä, voiteluöljy- ja jäähdytysjärjestelmiä. Ota yhteyttä.