Mikä on säiliön kiertohuuhtelupuhdistus?

13.10.2022

Öljysäiliön puhdistus, diesel tankin puhdistus, dieselin puhdistus, öljyn puhdistus

Kier­to­huuh­te­lu on ny­ky­ai­kai­nen ja kus­tan­nuk­sia sekä polt­toai­net­ta / öljyä säästävä ja usein myös ainoa mah­dol­li­nen tapa puhdistaa säiliö.

Polttoaineen ja säiliön puhdistus samalla kertaa.

Kier­to­huuh­te­lus­sa puh­dis­te­taan sekä säiliö, että polt­toai­ne / öljy. Kier­to­huuh­te­lu on 1 - 6 vaiheinen puh­dis­tus­me­ne­tel­mä, jossa polt­toai­net­ta kier­rä­te­tään erillisen suo­da­tus­lait­teis­ton läpi. Tästä aiheutuva tehokas virtaus irrottaa samalla säiliössä olevia epä­puh­tauk­sia ja nämä kerätään suo­da­tus­lait­teis­toon, kuin myös polt­toai­neen seassa oleva yli­mää­räi­nen vesi. Epä­puh­tauk­sien ir­rot­ta­mi­seen käytetään lisäksi apuna ke­mi­kaa­le­ja, pai­neil­maa ja ult­ra­ään­tä.

Kier­to­huuh­te­lun lop­pu­tu­los todetaan ana­lyy­sein ja tar­vit­taes­sa säiliön ku­vaa­mi­sen pe­rus­teel­la.

  1. Näkyvän lian ja veden poisto
  2. Polt­toai­neen / öljyn se­pa­roin­ti / ero­tus­suo­da­tus
  3. Polt­toai­neen / öljyn kar­kea­suo­da­tus
  4. Polt­toai­neen / öljyn hie­no­suo­da­tus
  5. Si­tou­tu­neen veden poisto
  6. Lop­pu­tu­lok­sen ana­ly­soin­ti / to­den­ta­mi­nen + raportti.

Me­ne­tel­män toteutus riippuu aina kohteesta, sen li­kai­suu­des­ta ja käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta. Puhdistuksen yhteydessä suoritetaan pääsääntöisesti myös polttoaineessa / öljyssä olevien haitallisten mikrobien tuhoaminen sekä lisäaineistamalla annetaan polttoaineelle kykyä vastustaa mikrobeja sekä ylimääräistä kosteutta.

Pyydä tarjous omasta kohteestasi.