Dieselpolttoaineen saastuminen

12/02/2022

Polttoaineen epäpuhtaudet joko veden tai lian muodossa löytävät tiensä polt­toai­ne­jär­jes­tel­mään riippumatta siitä, kuinka varovainen olet. 

Miksi diesel- ja polttoöljysäiliö tulisi puhdistaa säännöllisesti

Die­sel­moot­to­ri

Nykyaikaisen dieselmoottorin polttoaineen ruiskutuspaine on jopa 30000 PSI ja ruiskusuuttimen toleranssi mitataan mikrometreinä, jo erittäin pieni määrä likaa tai vettä voi aiheuttaa ongelmia. Vesi tai hiukkaset voivat aiheuttaa mikroskooppisia pintavaurioita johon suuntautuu korkeapaineinen polttoaineen virtaus. Tämä aiheuttaa kulumista, joka johtaa lopulta tehon heikkenemiseen ja jopa suutinrikkoon. Tässä mielessä polttoaineen puhtaudesta huolehtiminen on ehdottoman välttämätöntä moottorin taloudellisen käytön ja käyttövarmuuden takaamiseksi.

ISO4406:1999

ISO 4406-1999 -standardi määrittää kumulatiivisten hiukkasmäärien perusteella polttoaineen puhtausluokan kolmella hiukkaskokoalueella. Hiukkaskokoalueet ovat ≥ 4 µm, ≥ 6 µm ja ≥ 14 µm. Näillä hiukkassuuruuksilla määritellään kyseistä kokoa olevien tai sitä suurempien hiukkasten lukumäärän perusteella standardin mukainen puhtausluokkakoodi välillä 0 - 25. Kumulatiivisuus tarkoittaa sitä, että tarkasteltaessa esimerkiksi hiukkasten lukumäärää luokassa ≥ 4 µm, on saadussa lukumäärässä mukana myös kaikki hiukkaset kokoluokista ≥ 6 µm ja ≥ 14 µm. Standardissa puhtausluokitusten yhden luokan lisääntyminen tarkoittaa yleensä hiukkasmäärän kak­sin­ker­tais­tu­mis­ta.

Esimerkiksi die­sel­polt­toai­neil­le asetettu vähimmäisvaatimus 18 / 16 / 13 tarkoittaa, että 4 mikronin tai sitä suurempia hiukkasia saa millilitrassa polttoainetta olla ISO koodin 18 mukaan enintään 2500 kpl.

Epä­puh­tau­det polt­toai­nees­sa

Lukuisten tutkimusten ja korjaustilastojen mukaan epäpuhtaudet polttoaineessa ovat syyllisiä suurimpaan osaan dieselmoottoreiden ongelmista.

Epäpuhtaan polttoaineen yleisimmin aiheuttamat ongelmat ovat:

  • Huono tyhjäkäynti
  • Tehon puute
  • Tukkeutuvat suodattimet
  • Rikkoutuvat suuttimet

Mitä epäpuhtauksia polttoaineessa esiintyy:

  • Vettä
  • Metallit
  • Kumit / muovit
  • Hiekka / pöly
  • Mikrobikasvusto

Riippuen säiliöstä, sen iästä ja käyttöympäristöstä, lähes kaikissa säiliöissä esiintyy ainakin jotakin tai jopa kaikkia yllämainittuja epäpuhtauksia.

Vettä pääsee säiliöön mm. kondensoitumalla läm­pö­ti­la­vaih­te­lu­jen aiheuttamana. Myös heikkokuntoiset läpiviennit tai vuotava täyttöaukuon tulpan tiiviste saattavat olla syynä polttoaineessa esiintyvään veteen. Yksi oleellinen kohta kosteudenpääsylle säiliöön on huohotusputki. Jos sitä ei ole varustettu kosteutta suodattavalla venttiilillä, imee huohotusputki kosteutta ilmasta säiliöön. Vesi aiheuttaa polttoainesäiliössä korroosiota sekä tarjoaa erinomaisen kasvualustan mikrobeille. Kun vettä on kertynyt tarpeeksi säiliöön, pääse se polttoaineen imulinjaan aiheuttaen käyntihäiriöitä, vaurioita polt­toai­ne­jär­jes­tel­mään ja pahimmassa tapauksessa konerikon. Veden mukana polttoainelinjaan pääsevät myös muut epäpuhtaudet aiheuttaen esimerkiksi suodattimen tukkeutumisen erittäin nopeasti ja suuttimissa kulumista sekä korroosiota.

Metallit polttoaineeseen tulevat mm. itse säiliöstä korroosion ansiosta, sekä jo tankatessa polttoaineen mukana. Mikäli metallin määrä on runsasta, saattaa se aiheuttaa enenaikaista kulumista moottorin männissä ja sylinterissä sekä suuttimissa.

Kumit ja muovit päätyvät polttoaineeseen yleensä haurastuvista tiivisteistä. Nämä saattavat aiheuttaa polttoainelinjan tai polt­toai­ne­suo­dat­ti­men tukkeutumisen ja polttoaineen syötön pysähtymisen.

Hiekka ja pöly päätyvät polttoaineeseen yleensä polttoainesäiliön huohotusputken kautta. Tätä esiintyy yleisesti mm. maan­ra­ken­nus­ko­neis­sa ja kaivosteollisuuden koneissa sekä jalostuslaitteissa.

Epäpuhtaudet polttoaineessa kuluttavat sekä polt­toai­ne­jär­jes­tel­mää, että itse moottoria. EN590 standardin mukainen polttoaine saa sisältää ISO4406:1999 tason 18/16/13 mukaan epäpuhtauksia 24mg / litra.

Esimerkki 1: Veneessä jossa on vähäkulutuksinen dieselmoottori (5 litraa / tunti) ja käyttötunteja vuodessa on 350 ja polttoaineen taso on ISO 16 / 13 / 11. Kulkee polt­toai­ne­jär­jes­tel­män läpi enintään 4,2 g epäpuhtauksia vuodessa. Jos polttoaineen taso onkin hyvin tavanomainen veneissä, laivoissa ja työkoneissa vallitseva ISO 22 / 18 / 15 on vuodessa järjestelmän läpi kulkevan epäpuhtauksien määrä 2688 g, eli 640 kertainen puhtaaseen polttoaineeseen verrattuna.

Esimerkki 2: Työkoneessa dieselin kulutus on 40 litraa tunti, käyttötunteja vuodessa 6000 ja puhtaustasot ovat edellämainitun esimerkin mukaisia. Puhtaalla polttoaineella vuosittainen epäpuhtauksien määrä on enintään: 5,76 kg ja edellämainitun, usein työkoneissa tavatun puhtaustason mukaan: 3686,4 kg.

Näillä lukemilla voidaan havaita, että moottorin ja polt­toai­ne­jär­jes­tel­män kuluminen on myös moninkertaista verrattuna siihen, että polttoaine ja -säiliö olisivat aina puhtaita. Moottorin laskennallinen käyttöikä on laskenut n. 70%:ia siitä, mitä se olisi puhtaalla polttoaineella. Tämä tarkoittaa huomattavasti enemmän huoltokuluja, jos moottori halutaan pitää toimintakuntoisena. Säännöllinen polttoaineen ja säiliön laadunvalvonta on tärkeämpää, kuin uskoisikaan. Pienillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia koneiden ja laitteiden käyttöikään ja -varmuuteen sekä kustannussäästöihin.

Jos haluat selvittää polt­toai­ne­säi­liöi­den tilan tai saada säiliöt sekä polttoaineet puhtaiksi, ota yhteyttä.