Kriit­ti­sis­sä va­ra­voi­ma­lois­sa ja va­ras­to­säi­liöis­sä pilaantuu miljoonia litroja polt­toai­net­ta.

26/10/2022

Näitä varavoimaloita ovat esim. teollisuuden, kaupan, sairaaloiden, tele- ja sähköverkkojen sekä varastoinnin varavoimalat. Lisäksi polttoainetta on varastoituna runsaasti kuljetuksen, maanrakennuksen, lämmityksen sekä teollisuuden varastosäiliöihin.

Ongelma havaitaan usein moottorin käyn­tion­gel­mi­na.

Säiliöissä oleva polttoaine voi olla jopa 5 - 10 vuotta vanhaa. Ongelmana on kuitenkin polttoaineen säilyvyys, joka on usein vain joitakin kuukausia. Polttoaineen säilyvyyteen vaikuttaa mm. säiliöihin kertyvä kosteus ja epäpuhtaudet. Näiden ansiosta polttoainesäiliössä alkaa usein kehittymään mikrobikasvustoa eli ns." dieselbakteeria ", joka ennen pitkää aiheuttaa polt­toai­ne­jär­jes­tel­män tukkeutumista, käyntiongelmia ja konerikkoja.

Varavoimaloita koekäytetään usein esim. muutaman kerran vuodessa tunnin kerrallaan. Tällöin ei vielä useinkaan voida havaita ongelmaa, koska käyttö on erittäin vähäistä. Tilanne on toinen, kun tositilanteessa voimalaa käytetäänkin koko tehollaan ja usean vuorokauden aikana. Tällöin säiliöön kertyneet epäpuhtaudet ja mikrobikasvusto lähtevät liikkeelle aiheuttaen ongelmia. Erityisen vaarallista tämä on kriisiaikana erilaisissa kriittisten kohteiden varavoimaloissa.

Jatkuvasti käytössä olevissa kohteissa, kuten liikenteessä, ongelma havaitaan usein moottorin käyntiongelmina tai vasta konerikon sattuessa.

Varastoitu polttoaine tulisikin aina lisäaineistaa ammattikäyttöön tarkoitetulla dieselin säilöntäaineella, joka estää mikrobikasvustojen muodostumisen. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota itse säiliöön. Miten hyvin kosteuden ja epäpuhtauksien pääsy säiliöön on estetty.

Varastoitu polttoaine tulisi uudistaa puhdistamalla suodatus- tai kier­to­huuh­te­lu­me­ne­tel­mäl­lä ainakin 4 - 5 vuoden välein, joskus jopa vuosittain. Aikaväli riippuu paljon säiliön olosuhteista. Tämän aikavälin määrittämiseen voidaan käyttää polttoaineanalyysiä säännöllisessä valvonnassa. Puhdistettaessa polttoaine, puhdistetaan samalla myös säiliö.

Menetelmät joissa säiliö puhdistetaan tyhjentämällä se ja lopuksi palauttamalla vanha polttoaine puhdistamattomana, eivät ole useinkaan hyviä polttoaineen säilyvyyden kannalta. Näissä tapauksissa mikrobikasvuston mahdollisesti jo saastuttama polttoaine palautetaan säiliöön tuottamaan lisää haitallista kasvustoa.

Merina Ay suorittaa säiliöiden ja polttoaineiden puhdistuksia kier­to­huuh­te­lu­me­ne­tel­mäl­lä sekä mikrobikasvuston kemiallista tuhoamista. Lisäksi yrityksen oman laboratorion sekä kent­tä­ana­lyy­si­lait­tei­den avulla pystytään määrittämään puhdistuksen tarve.

Yli 15 vuoden kokemus ja alan ke­hi­tys­työ

Yli 15 vuoden kokemuksen ja alan kehitystyön ansiosta pidämme tänä päivänä huolta mm. lukuisten erilaisten tuotantolaitosten, kuljetus- ja urakointiyritysten, merenkulun ja kriittisten varavoimaloiden säiliöiden puhtaudesta sekä polttoaineiden ensiluokkaisesta laadusta. Puhdas ja laadukas polttoaine säästää huolto- ja suodatinkuluissa sekä tuottaa vähemmän päästöjä.