Grotamar82, 1 Litra

Grotamar82 on markkinoiden tehokkain ja luotetuin dieselin lisäaine mikrobikasvustoja, hiivoja ja homeita vastaan. Tulisi käyttää aina diesel- ja polttoöljyä varastoitaessa. Puhdistaa myös koko polttoainejärjestelmän suuttimia ja palotilaa myöden. Suojaa korroosiolta.

Esiin­tyy­kö diesel- tai polt­to­öl­jy­säi­liös­sä le­vä­mäis­tä, jau­he­mais­ta tai limaista kasvustoa? Esiin­tyy­kö moot­to­ris­sa käyn­ti­häi­riöi­tä tai tehon hä­viä­mis­tä? Kyse on to­den­nä­köi­ses­ti die­sel­bak­tee­ris­ta.

Tällöin ainoa oikea lääke on Grotamar82. Myös en­nal­taeh­käi­syyn. Grotamar82 on mark­ki­noi­den luotetuin, am­mat­ti­käyt­töön kehitetty sovellus johon luottavat niin polt­toai­ne­ja­los­ta­jat, kuin am­mat­ti­lai­set ja vi­ran­omai­set.

Grotamar82 on erin­omai­nen ny­ky­ai­kai­sen bio­die­se­lin, dieselin ja läm­mi­ty­söl­jyn, kuin myös hy­drau­liöl­jyn die­sel­bak­tee­rien ja sie­ni­tau­tien poistossa sekä puh­dis­tus­hoi­toai­nee­na koko jär­jes­tel­mäl­le. Suojaa kor­roo­siol­ta ja ha­pet­tu­mi­sel­ta. Tarjoaa erin­omai­sen, pit­kä­ai­kai­sen suojan. Ei sisällä or­gaa­ni­ses­ti si­tou­tu­nut­ta klooria.Liukenee hyvin bio­die­se­liin, die­se­löl­jyyn, läm­mi­ty­söl­jyyn ja hy­drau­liöl­jyyn. Parantaa myös B5 - B20 die­sel­se­koi­tus­ten va­ras­toin­ti­säi­ly­vyyt­tä. Se­koi­tus­suh­de: 1:4000 ennaltaehkäisevässä käsittelyssä ja shok­ki­kä­sit­te­ly: 1:400-1000.

Pak­kaus­koot: 1 litra ja 10 litraa.

  • Tehokas torjunta-aine mikrobeja vastaan
  • Korroosiosuoja koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Voitelu polttoainepumpulle ja tiivisteille
  • Puhdistava vaikutus koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Suurten moot­to­ri­val­mis­ta­jien, ammattilaisten sekä viranomaisten hyväksymä tuote.
  • DIN EN590 standardin mukaisena säilyvä polttoaine
  • Jatkuvasti mukautuva ja uusin koostumus.

Huom! Grotamar ei aiheuta resistenttiä mikrobeja vastaan. Grotamar on ollut käytössä jo vuodesta 1974 ja on markkinoiden johtava dieselöljyn säilöntäaine.

LUE LISÄÄ TUOTTEESTA

HUOM! Grotamar82 tuotteen tilaaminen edellyttää Y-tunnusta johtuen kemikaalilainsäädännöstä. Anna tunnuksesi tilauksen yhteydessä lisätietoja osiossa.

69,40 €
Veroton hinta 55,97 €
Varastossa