Grotamar82, 1 Litra

Grotamar82 on markkinoiden tehokkain ja luotetuin dieselin lisäaine mikrobikasvustoja, hiivoja ja homeita vastaan. Tulisi käyttää aina diesel- ja polttoöljyä varastoitaessa. Puhdistaa myös koko polttoainejärjestelmän suuttimia ja palotilaa myöden. Suojaa korroosiolta.

Esiin­tyy­kö diesel- tai polt­to­öl­jy­säi­liös­sä le­vä­mäis­tä, jau­he­mais­ta tai limaista kasvustoa? Esiin­tyy­kö moot­to­ris­sa käyn­ti­häi­riöi­tä tai tehon hä­viä­mis­tä? Kyse on to­den­nä­köi­ses­ti die­sel­bak­tee­ris­ta.

Tällöin ainoa oikea lääke on Grotamar82. Myös en­nal­taeh­käi­syyn. Grotamar82 on mark­ki­noi­den luotetuin, am­mat­ti­käyt­töön kehitetty sovellus johon luottavat niin polt­toai­ne­ja­los­ta­jat, kuin am­mat­ti­lai­set ja vi­ran­omai­set.

Grotamar82 on erin­omai­nen ny­ky­ai­kai­sen bio­die­se­lin, dieselin ja läm­mi­ty­söl­jyn, kuin myös hy­drau­liöl­jyn die­sel­bak­tee­rien ja sie­ni­tau­tien poistossa sekä puh­dis­tus­hoi­toai­nee­na koko jär­jes­tel­mäl­le. Suojaa kor­roo­siol­ta ja ha­pet­tu­mi­sel­ta. Tarjoaa erin­omai­sen, pit­kä­ai­kai­sen suojan. Ei sisällä or­gaa­ni­ses­ti si­tou­tu­nut­ta klooria.
Liukenee hyvin bio­die­se­liin, die­se­löl­jyyn, läm­mi­ty­söl­jyyn ja hy­drau­liöl­jyyn. Parantaa myös B5 - B20 die­sel­se­koi­tus­ten va­ras­toin­ti­säi­ly­vyyt­tä. Se­koi­tus­suh­de: 1:4000 ennaltaehkäisevässä käsittelyssä ja shok­ki­kä­sit­te­ly: 1:400-1000.

Pak­kaus­koot: 1 litra ja 10 litraa.

  • Tehokas torjunta-aine mikrobeja vastaan
  • Korroosiosuoja koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Voitelu polttoainepumpulle ja tiivisteille
  • Puhdistava vaikutus koko polt­toai­ne­jär­jes­tel­mäl­le
  • Suurten moot­to­ri­val­mis­ta­jien, ammattilaisten sekä viranomaisten hyväksymä tuote.
  • DIN EN590 standardin mukaisena säilyvä polttoaine
  • Jatkuvasti mukautuva ja uusin koostumus.

Huom! Grotamar ei aiheuta resistenttiä mikrobeja vastaan. Grotamar on ollut käytössä jo vuodesta 1974 ja on markkinoiden johtava dieselöljyn säilöntäaine.

LUE LISÄÄ TUOTTEESTA

59,90 €